På Knivholt Hovedgård har der i en årrække været fokus på bæredygtige, innovative energiløsninger og visionen er, at Knivholt Hovedgård skal være et forgangssted for vedvarende energi. Stedet danner til dagligt rammen som et udstillingsvindue for et bredt udvalg af grønne energiløsninger. Eksempelvis er der etableret forskellige typer af vedvarende energianlæg; jordvarme, varmepumper, sø-varme, to forskellige vindmøller og solceller. Af denne årsag, var det meget positivt, da Energibyen i Frederikshavns Kommune fik til huse på Knivholt i 2017, idet der kunne etableres et tæt samarbejde omkring vedvarende energitiltag. Energibyen har blandt andet stået bag Energistien, der blev etableret i 2014 og modtog i 2016 Svend Aukens energipris i 2016, for sin indsats for fremme af vedvarende energi.

I december 2014 vedtog Frederikshavn Kommunes Byråd enstemmigt kommunens strategiplan for overgang til vedvarende energi. I Strategiplanen for Vedvarende Energi 2030 i Frederikshavn Kommune beskrives, hvorledes der sigtes mod målet at skabe 100 % vedvarende energiforsyning i Frederikshavn Kommune i 2030, samt at overgangen til dette skal ”medvirke til, at der skabes udvikling, vækst og øget beskæftigelse inden for vækstsporet ”Energi” i nærområdet”. Den vision og udfordring vil Knivholt Hovedgård gerne være med til, at bakke op om i projektet ”Vedvarende energi løfter udvikling i Nordvendsyssel”, hvor den fysiske ramme skal være det gamle kornmagasin på Knivholt Hovedgård. Kornmagasinet skal fungere som base for Videnscenter for Bæredygtig Udvikling, hvor trådene i tværfaglige netværk vil blive holdt, og hvor viden og kompetencer vil flyde på tværs af forskellige energibrancher, Aalborg Universitet, erhvervsuddannelser, unge og gamle – alt sammen for og med alle borgere i Vendsyssel.

Formål

Projektet har til opgave at skabe forståelse og know how for overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi og fremme af energibesparelser. Det vil henvende sig til skoleelever på alle trin af uddannelsesskalaen, borgere i almindelighed, erhvervsdrivende og akademikere, der arbejder med anvendt forskning inden for afbalanceret vedvarende energiproduktion og rationel energianvendelse.

Projektet vil arbejde med følgende fire platforme:

Erhvervsudvikling

Anvendt forskning

Læring, sparring og undervisning

Borgere og lokalsamfund

 

At skabe en radikal ændring i almindelige danskeres, virksomheders, og læringsinstitutioners mindset, vil kræve tiltag, som taler til folks motivation og kerneværdier for aktivt at tage stilling til, hvilken rolle de vælger at spille i forhold til lokalsamfundets udvikling. Hertil vil kornmagasinet fungere som demonstratorium, hvor målgrupperne kan se, lære og afprøve de energivenlige, teknologiske tiltag, som vil ændre og inspirere deres energiadfærd i forhold til miljøvenlighed. Se arkitekttegninger, udarbejdet af ARKI NORD.

Med en ombygning af det gamle kornmagasin vil der være mulighed for at skabe et rum, hvor energi og el vil være i fokus på en bred palette af samfundets perspektiver, i et miljø som tilgodeser fremtidens energibrugeres forskellige forståelsesrammer. Det vil være i Kornmagasinet, at erhverv, forskning og uddannelse kan finde sammen, både i tværfaglighed, demonstrering og gensidig inspiration. Essensen af den høje tværfaglighed i Kornmagasinet vil vise sig gennem konkrete output, hvor der dyrkes nye samarbejder, der i fællesskab opfinder nye produkter, systemer, teknologiløsninger eller håndværksløsninger og der udvikles alders differentierede koncepter for vidensdeling og informationsformidling, som relaterer sig til rationel energianvendelse.