Hjertet i Lørslev er et kunstværk indenfor genren Land Art. Kunstværket udføres som et anatomisk genkendeligt menneskehjerte, som besøgende kan gå rundt i langs et anlagt stiværk, der gengiver kroppens blodbaner fra hjertet til lungerne og ud i kroppen. For at sikre visuel overensstemmelse med et virkeligt hjerte, bliver hele tilblivelsen fulgt af en hjertekirurg og opmålt af studerende fra Landinspektørvidenskab (AAU) i samarbejde med en lokal entreprenør. Hjertet bliver tegnet og placeret i BIM Software (Building Information Model) ud fra medicinske hjertemodeller. Denne software gør kunstneren i stand til at tage stedspecifikt hensyn til solens placering året rundt og dermed få optimalt lys/skygge virkning på værkets tredimentionelle kvaliteter. Den ene side af hjertet etableres som en bakke, mens den anden side etableres som en sø. Værket skal udføres af naturens egne materialer på en 4500 m2 ubebygget matrikel i Lørslev, som kunstneren allerede har erhvervet sig. Hjertet bliver 33 meter langt, 22 meter bredt og 6 meter på højeste sted.