Du får...

Som medlem i Vendsyssel Nu får du VENNER I VENDSYSSEL, som du kan benytte dig af.
Ved at være medlem i Vendsyssel Nu så får du adgang til en række workshops i løbet af året. De workshops vi afholder vil have forskelligt fokus. Vi vil eksempelvis lægge vægt på at lave workshops hvor vores foreninger kan få hjælp til fundraising, skabe diskussionsforums og inspirationsaftener til iværksættere samt årligt afholde en UngeMesse, hvor der er fokus på de muligheder unge har efter folkeskolen både hvad angår uddannelse og arbejde. Vi ønsker at vores workshops skal henvende sig til en bred målgruppe, da vi ønsker at Vendsyssel Nu skal bestå af medlemmer i alle aldre.

Vi vil tilbyde vores medlemmer oplevelser fordelt rundt i landsdelen flere gange om året. Dette gør vi for at øge opmærksomheden omkring landsdelen og samtidig vise hvor mange spændende oplevelser og arrangementer som finder sted i Vendsyssel.

Derudover vil du til enhver tid have adgang til Venner i Vendsyssel. Med dette mener vi, at du som medlem får en unik adgang og mulighed for at få netværk og kontakter fordelt over hele landsdelen.