I fællesskab mellem de tre landsbyer, Strandby, Elling og Nielstrup ønskes der at skabe en aktivitets -og bypark. Byernes borgere vil med denne i højere grad kunne mødes, afholde aktiviteter og arrangementer på tværs af alder, køn og baggrund. Parken vil være med til at bakke op om det sociale fællesskab med en aktiv og imødekommende livsstil, der kendetegner livet i landsbyerne.

Parken skal indeholde anlæg og redskaber til at dyrke udendørsaktiviteter. Der skal etableres en skaterrampe, udendørs crossfitness, parkourbane og legeplads til mindre børn.