NETVÆRKERNES NETVÆRK

VENDSYSSEL NU

Arrangementer

Se de seneste arrangementer der afholdes af Vendsyssel Nu.

Vær med

Bliv en del af Vendsyssel Nu, og hver med til at løfte Vendsyssel.

Kontakt

Har du spørgsmål el.lign., så tøv ikke med at kontakte os.

Zoom Ind på Din Fremtid 2019

Vi er efterhånden ved at være klar til at afvikle Zoom Ind på Din Fremtid for 2. gang. Vi glæder os til at tage imod 3000 unge mennesker og vise dem deres fremtidsmuligheder i landsdelen og nationalt. Som et nyt tiltag i år, har eleverne op til messen arbejdet med en...

læs mere

Zoom Ind på Din Fremtid 2018

Den 1 oktober 2018, slog vi dørerne op til den største uddannelsesmesse, som er afviklet i Vendsyssel i nyere tid. En drøm blev til virkelighed og Zoom Ind på Din Fremtid løb af stablen i Arena Nord, Frederikshavn. Gennem hele 2018 blev der...

læs mere

Aktivitets bypark ved Bannerslundhallen

I fællesskab mellem de tre landsbyer, Strandby, Elling og Nielstrup ønskes der at skabe en aktivitets -og bypark. Byernes borgere vil med denne i højere grad kunne mødes, afholde aktiviteter og arrangementer på tværs af alder, køn og baggrund. Parken vil være med til...

læs mere

Videnscenter for Bæredygtig Udvikling på Knivholt Hovedgård

På Knivholt Hovedgård har der i en årrække været fokus på bæredygtige, innovative energiløsninger og visionen er, at Knivholt Hovedgård skal være et forgangssted for vedvarende energi. Stedet danner til dagligt rammen som et udstillingsvindue for et bredt udvalg af...

læs mere

Vi er…

Vi er et mangfoldigt NETVÆRK, der arbejder for at udvikle sammenholdskraften i Vendsyssel.

Vi tror på, at de ledige, unge mennesker i Vendsyssel kan være med til at skabe ny ENERGI og VÆKST. De skal drive landsdelen videre, og derfor vil vi være med til at tage ansvar for, at de kommer i arbejde og uddannelse.

Vendsyssel Nu drives frem af en flok vendelboer, som er STOLTE af deres landsdel og som ønsker at gøre en forskel.

Vi gør…

Vi skaber rammer og MØDESTED for iværksættere, foreninger og virksomheder. Vi hjælper med at igangsætte og udvikler deres ideer og projekter.

Vi skaber MULIGHEDER ved at hjælpe medlemmerne til at få realiseret projekter og søgt fondsmidler.

Vi ISCENESÆTTER og er fødested for projekter inden for vores værdier og mål om at gøre Vendsyssel mere bæredygtigt og få flere i arbejde og uddannelse.

Du får…

Vi afholder forskellige former for WORKSHOPS, eksempelvis om fundraising, diskussionsforum for iværksættere og UngeMesse.

Vi giver vores medlemmer forskellige OPLEVELSER rundt omkring i Vendsyssel, så de kan opleve vores landsdel.

Som medlem i Vendsyssel Nu får du VENNER I VENDSYSSEL, som du kan benytte dig af. Vi hjælper dig med at få kontakt til nye venner, og vi er også sparringspartner for dig.

Kontakt

Vendsyssel Nu

P Nørkjærs Pl. 10

9800 Hjørring

 

Tlf: +(45) 52 19 06 05

Mail: info@vendsysselnu.dk

Netværkernes netværk

Vendsyssel Nu er en nonprofit forening, som brænder for at skabe fællesskab og stolthed på tværs af geografi, sektorer, virksomheder, foreninger og borgere i landsdelen.

Vendsyssel Nu

Vi er et mangfoldigt netværk, der arbejder for at udvikle sammenholdskraften i Vendsyssel.